Talentgericht werken op school

Wij ondersteunen het onderwijs bij het invoeren van talentgericht werken. Dit doen we door middel van coaching, training en advies. We pakken vragen aan als: Hoe ontdek je de talenten van een leerling? Hoe ga je met de talenten aan de slag in de les? Hoe ga je in gesprek met de leerling om zijn motivatie te stimuleren?

Om jongeren echt te kunnen helpen in hun talentontwikkeling, is het belangrijk dat je zelf ook goed je talenten kent en gebruikt. Je kunt jongeren wel vertéllen dat het belangrijk is dat ze hun talenten kennen, maar als je zelf geen idee hebt waar je goed in bent en zonder passie je werk doet, hoe geloofwaardig ben je dan? Practice what you preach! Bovendien pak je zelf ook al die voordelen mee van het werken vanuit je talent die we al eerder benoemden. Win-win! Daarom begeleiden we onderwijsteams om zelf vanuit talenten te werken. Hierbij is het niet alleen van belang de talenten van iedere professional afzonderlijk te ontdekken, maar juist die van het team als geheel. Wij leveren ondersteuning hierbij in de vorm van groepsactiviteiten en individuele coaching. Werken alle professionals van het team vanuit hun talenten, dan levert dat een betere werksfeer, meer energie en een hogere productiviteit op.

Kortom, het is wat ons betreft de bedoeling dat de hele school doordrenkt is van het werken vanuit talenten. Dit heeft een positief effect op het schoolklimaat en we bereiken op deze manier duurzame verandering. Samen halen we de kracht in iedere jongere naar boven. Dat heeft vele voordelen, maar de belangrijkste is wat ons betreft een hoger welbevinden!

Werkwijze

We leveren maatwerk, want er is geen standaardaanpak die overal werkt. Wanneer je onze hulp inroept, starten we met een beknopt onderzoek: Waar staat de school nu? Wat gaat er al goed en wat maakt dat het goed gaat? Wat kan beter? Wat zou de school graag willen bereiken? We onderzoeken dit door te praten met alle geledingen in het team (het management, docenten en andere onderwijsprofessionals, zoals een zorgcoördinator). Ook gaan we in gesprek met de leerlingen en hun ouders om hun visie op de huidige situatie en hun wensen vast te leggen. Uit het onderzoek volgt een advies welke veranderingen nodig zijn om de gewenste resultaten te bereiken. Neem je het besluit ons in te zetten voor het vervolg, dan bepalen we samen een aanpak op maat.

We kunnen ondersteunen bij de volgende stappen:

  • Het formuleren van een visie. De school behaalt het beste resultaat als we vertrekken vanuit een heldere visie op talentgericht werken; een visie die gedragen wordt door het hele team.
  • Het ontwikkelen van beleid dat voortvloeit uit de visie.
  • Het bepalen van concrete acties om de benodigde veranderingen te realiseren in de praktijk.
  • Train- en coachsessies om kennis, houding en vaardigheden te leren die nodig zijn om de leerlingen verder te helpen in hun talentontwikkeling.
  • Implementatie van het geleerde in de praktijk.
  • Het evalueren van de ervaringen en het ontwikkelen van een plan om het talentgericht werken nog verder te versterken.

Over het invoeren van talentgericht werken denk je misschien: ‘Nee hè, nu komt er wéér iets bij in mijn takenpakket’ of ‘We hebben al zo vaak veranderingen in ons onderwijs moeten doorvoeren, niet nog een keer!’ Wij pleiten er juist voor om niet méér te doen, maar het ánders te doen. En daarvoor hoef je niet je hele onderwijssysteem om te gooien. Juist door kleine aanpassingen in de dagelijkse onderwijspraktijk kun je een wereld van verschil maken. Natuurlijk vraagt het doorvoeren van veranderingen in eerste instantie extra tijd, maar wij zijn ervan overtuigd dat het zich snel uitbetaalt. Als je werkt vanuit je kracht en je passie en je kunt de leerling op een effectieve en prettige manier verder helpen in zijn ontwikkeling, dan zal je meer ontspannen en met meer energie je werk kunnen doen. Met alle voordelen van dien voor jou, de leerling en de school.