Talentgericht werken

Je werkt met en voor jongeren – bijvoorbeeld als docent, jongerenconsulent of jongerenwerker – en je wilt niets liever dan hen écht verder helpen in hun ontwikkeling.

Jammer genoeg lukt het je niet altijd om jongeren te motiveren om in actie te komen, opdrachten uit te voeren of überhaupt op te komen dagen op een afspraak of bij een les. Vervelend voor jou, want het kost je een boel energie. En ook vervelend voor de jongere, want die loopt hier toch iets mis.

Wat zou het fijn zijn als jouw inspanningen – en die van het team en de organisatie – meer effect zouden hebben. Als je merkt dat je écht contact maakt met de jongeren. Als je ziet dat ze enthousiast worden, aan de slag gaan en hun dromen waarmaken.

Wil je dit bereiken, dan biedt de talentgerichte aanpak uitkomst. Help jongeren om zich te richten op hun positieve kanten. Laat hen inzien dat ze veel meer in hun mars hebben dan ze dachten. En begeleid hen bij het inzetten van hun talenten, zodat ze optimaal kunnen profiteren van hun eigen kracht.

Vraag je je af hoe je dat het beste kunt doen? En hoe je dat ingepast krijgt in je toch al drukke werkzaamheden? Laat ons je helpen! Wij ondersteunen organisaties bij het invoeren van talentgericht werken. Dit doen we door middel van coaching, training en advies. We pakken vragen aan als: Hoe ontdek je de talenten van een jongere? Hoe help je de jongere zijn talenten in te zetten? Hoe verander je de – heel menselijke – focus op wat er niet goed gaat in een positieve focus?

Ken ook je eigen talenten!

Om jongeren te kunnen helpen in hun talentontwikkeling, is het belangrijk dat je je eigen talenten ook kent en gebruikt. Je kunt jongeren wel vertéllen dat het belangrijk is dat ze hun talenten kennen, maar als je zelf geen idee hebt waar je goed in bent en zonder passie je werk doet, hoe geloofwaardig ben je dan? Practice what you preach!

Wij begeleiden professionals en teams om vanuit talenten te werken. Hierbij is het niet alleen van belang de talenten van iedere professional afzonderlijk te ontdekken, maar juist die van het team als geheel. Wij leveren ondersteuning hierbij in de vorm van groepsactiviteiten en individuele coaching. Werken alle professionals van het team vanuit hun talenten, dan levert dat een betere werksfeer, meer energie en een hogere productiviteit op.

Kortom, het is wat ons betreft de bedoeling dat de hele organisatie doordrenkt is van het werken met en vanuit talenten. Dan bereik je echt duurzame verandering!

Luister naar de jongeren

Iedere organisatie is anders en iedere professional is anders. Er is geen standaardaanpak die overal en bij iedereen werkt, daarom leveren we maatwerk. We luisteren goed naar alle betrokkenen: directie, management, werkvloer, andere stakeholders.

En vooral: naar de jongeren zelf! Nog altijd worden veel beslissingen die jongeren aangaan genomen zonder de jongeren zelf te raadplegen. Of dit gebeurt wel, maar zo minimaal of in een laat stadium, dat het weinig effect heeft. Dat doen wij anders! We zijn gewend om met jongeren in gesprek te gaan en hun mening en ideeën te laten tellen.

We kunnen ondersteunen bij de volgende stappen:

  • In kaart brengen van ‘waar staan we nu?’ en ‘waar willen we naartoe?’
  • Het formuleren van een visie. De organisatie behaalt het beste resultaat als we vertrekken vanuit een heldere visie op talentgericht werken, die gedragen wordt door het hele team.
  • Het ontwikkelen van beleid dat voortvloeit uit de visie.
  • Train- en coachsessies om kennis, houding en vaardigheden te leren die nodig zijn om de jongeren verder te helpen in hun (talent)ontwikkeling.
  • Doorvoeren van concrete werkwijzen in de dagelijkse praktijk.
  • Het evalueren van de ervaringen en het ontwikkelen van een plan om het talentgericht werken nog verder te versterken.

Over het invoeren van talentgericht werken denk je misschien: ‘Nu krijg ik het nog drukker’ of ‘Nu moet het ineens weer helemaal anders’. Nee hoor, dat hoeft niet. Wij pleiten er juist voor om niet méér te doen, maar het ánders te doen. En daarvoor hoef je niet je hele systeem om te gooien. Juist door kleine aanpassingen in de dagelijkse praktijk kun je een wereld van verschil maken!